Základní právo majitele ochranné známky

Základním právem majitele ochranné známky je:

  • výlučné právo označovat své výrobky nebo služby zapsanou ochrannou známkou a užívat ochrannou známku ve spojení s těmito výrobky a službami (používání ochranné známky na obalech, visačkách, fakturách, obchodních dopisech, v inzertních materiálech, případně v médiích).
  • používat spolu s ochrannou známkou značku ®
  • vyžádat si informace o původu výrobků nebo služeb toho, kdo tyto výrobky či služby uvádí na trh se shodným či zaměnitelným označením.
  • poskytovat své právo jiným oprávněným osobám (licence) nebo jej na ně převádět.
  • oprávnění požadovat na vydavateli periodické či neperiodické publikace, v níž je ochranná známka reprodukována, uvedení informací o ochranné známce a údajů o její registraci.

Články

Ochranné známky

Zajímavosti

Kontakt


Ing. Yveta Janásová Winklerová
Kancelář: Mojmírovo náměstí 2993/13, 612 00 Brno
tel.: +420 602 288 831, e-mail: yveta@janasova.cz

© 2018 Yveta Janásová