Ochranné známky

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků nebo služeb na trhu. Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu vyráběné nebo poskytované různými výrobci nebo poskytovateli služeb.

Právo k ochranné známce vzniká jejím zápisem do rejstříku ochranných známek úřadem. Vlastník ochranné známky má výlučné právo označovat své výrobky nebo služby ochrannou známkou nebo ji užívat ve spojení s těmito výrobky nebo službami. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky ochranné známky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.

Zápisem označení do rejstříku ochranných známek získává majitel právo užívat symbol ®.

Domény

Z hlediska právní ochrany označení je doménové jméno čili doména zjednodušeně řečeno smysluplné slovní označení internetové adresy, pod níž může uživatel či spotřebitel nalézt požadované informace.

Nejvýznamnějším aspektem domény je její rozlišovací schopnost zejména ve smyslu obchodní individualizace. Doménové jméno se stává komerčním označením, které plní shodnou či podobnou úlohu, jako například ochranná známka, obchodní firma, či název právnické osoby.

Kolizí je shoda nebo zaměnitelná podobnost domény s ochrannou známkou, obchodní firmou nebo užívaným nezapsaným označením jiné osoby, která taková označení užívá pro shodný nebo obdobný předmět činnosti.

Články

Ochranné známky

Zajímavosti

Kontakt


Ing. Yveta Janásová Winklerová
Kancelář: Mojmírovo náměstí 2993/13, 612 00 Brno
tel.: +420 602 288 831, e-mail: yveta@janasova.cz

© 2018 Yveta Janásová