Co je to ochranná známka?

Ochranná známka by se měla dostávat do role určitého pomocníka, který pomáhá spotřebitelům nebo zákazníkům se snadněji orientovat v dané nabídce výrobků a služeb a mohou si tak vybírat zboží dle svých přání a tužeb. 

Ochrannou známku lze tedy chápat jako označení sloužící k rozlišení výrobků nebo služeb na trhu. Je možné ji tvořit: slovním označením (různá slova, jména nebo spojení slov s číslicemi), slovním označením ve specifickém grafickém písmu, obrazovým označením (kreseb, maleb), kombinovanými označeními slov a kreseb (zejména loga), prostorovými (trojrozměrnými) označeními tvořenými tvary výrobků nebo jejich obalů (láhve), nebo také kombinací tvaru výrobků nebo obalů se slovy nebo kresbami (láhve s etiketami). V některých zemích také považují za ochranné známky reklamní slogany a je možné je registrovat u kontaktních národních úřadů. V dnešní době se také setkáváme s registrací méně tradičních forem ochranných známek, jako jsou trojrozměrné značky, zvukové značky a jiné.


Články

Ochranné známky

Zajímavosti

Kontakt


Ing. Yveta Janásová Winklerová
Kancelář: Mojmírovo náměstí 2993/13, 612 00 Brno
tel.: +420 602 288 831, e-mail: yveta@janasova.cz

© 2018 Yveta Janásová