Stojí za to uvažovat o registraci ochranné známky v Evropské unii?

Pokud však vaše obchodování nepřesahuje hranice jedné země Evropské unie, můžete si svou ochrannou známku zapsat u daného vnitrostátního úřadu a zvolit národní ochranu pro svou značku a veškerou hodnotu, kterou ztělesňuje, získat tam, kde ji potřebujete. Pokud podnikáte ve více zemích EU je pro vás pravá volba ochranná známka Společenství, která vám nabízí ochranu po celé EU. Zápis ochranných známek Společenství  provádíme v Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). Ochranná známka Společenství nabízí jejímu vlastníkovi prostřednictvím jediného zápisu ochranu ve všech členských státech EU. Při zápisu ochranné známky Společenství se nelze setkat s polovičatým výsledkem: buď ji získáte pro všechny členské státy, nebo ji nezískáte vůbec.  

Ochranná známka je platná 10 let od podání přihlášky, každých 10 let je možné ji obnovit.

 Se zápisem Ochranné známky Společenství ochranné známky je spojena řada výhod především:

- Společná a jednotná ochrana práv

- Jediná přihláška k zápisu platí ve všech členských státech EU

- Ochranná známka Společenství propůjčuje jejímu vlastníkovi výhradní právo na

ochranu ve všech stávajících i budoucích členských státech Evropské unie

- Tuto ochranu můžete uplatňovat na trhu čítajícím téměř 500 milionů

spotřebitelů

Náklady spojené s registrací?

U evropské ochranné známky jsou poplatky za podání přihlášky vyměřeny pevnou sazbou

900 EUR pro tři třídy výrobků a služeb.

Články

Ochranné známky

Zajímavosti

Kontakt


Ing. Yveta Janásová Winklerová
Kancelář: Mojmírovo náměstí 2993/13, 612 00 Brno
tel.: +420 602 288 831, e-mail: yveta@janasova.cz

© 2018 Yveta Janásová