Funkce ochranné známky

 Smyslem této funkce je odlišení výrobků nebo služeb uváděných na trh, které jsou sice stejného druhu, ale mohou pocházet od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb (mnohdy se jedná zejména o kosmetické výrobky). Většinou se pro takové účely rozlišení k obecnému či druhovému názvu připojuje název místa, ze kterého konkrétní výrobek nebo služba pocházejí a je to pro ně příznačné z hlediska jejich určité kvality a vlastností. Jsou jimi tzv. označení původu výrobků. Druhou neméně důležitou je ochranná funkce, která svým způsobem znamená, že konkrétní značka bude označovat pouze jen ten výrobek, který byl vytvořený příslušným výrobcem a nikoliv výrobek jiný. Také poskytuje svému majiteli určitou výlučnost v jejím užívání, což znamená, že bez souhlasu majitele ji nemůže využívat nikdo jiný. Je však možné doporučit každé firmě užívající logo, uvádějící výrobky na trh či poskytující služby se zvláštním označením, aby měla taká označení chráněná ochrannou známkou.

Články

Ochranné známky

Zajímavosti

Kontakt


Ing. Yveta Janásová Winklerová
Kancelář: Mojmírovo náměstí 2993/13, 612 00 Brno
tel.: +420 602 288 831, e-mail: yveta@janasova.cz

© 2018 Yveta Janásová