Možnost ochrany zboží celní správou

Pokud máte podezření na padělky Vašich výrobků na českém území, popř. jejich transit přes české území, je nutný následující postup:

  1. Kontaktovat Celní úřad pro Královéhradecký kraj.
  2. Podat žádost o opatření k zabránění porušování příslušných práv, pokud se jedná o zboží podléhající celnímu dohledu.
  3. Složit jistotu za účelem úhrady nákladů v případě neprokázání podnětu, která je stanovena ve výši 3 500 Kč na člena kontrolní skupiny a den kontroly.

Práva duševního vlastnictví, kterých se může žádost týkat:
    
a) ochranná známka;
b) průmyslový vzor;
c) autorské právo;
d) zeměpisné označení;
e) patent;
f) dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky;
g) dodatkové ochranné osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin;
h) odrůdové právo;
j) topografie polovodičového výrobku;
k) užitný vzor;
l) obchodní název firmy.

  1. Celní správa Vaši žádost na podezřelé zboží zadrží a zvolí dva postupy:

  - navrhne propadnutí zboží a jeho zničení

  - nebo podá návrh na určující žalobu soudu, který rozhodne, zda zboží poručuje Vaše práva

 

Články

Ochranné známky

Zajímavosti

Kontakt


Ing. Yveta Janásová Winklerová
Kancelář: Mojmírovo náměstí 2993/13, 612 00 Brno
tel.: +420 602 288 831, e-mail: yveta@janasova.cz

© 2018 Yveta Janásová